Iš penkto aukšto spėriu žingsniu leidausi į apačią – ketinau spėti į sporto klubą pasimankštinti prieš jam užveriant duris. Ir staiga, tarp antro ir trečiojo aukštų mane sustabdė… Dievo Motina su kūdikiu ant rankų.

Tai buvo Dievo motinos ir kūdikio ikona, įtaisyta ant vienos laiptinės palangės briaunos. Nesvarstysiu dabar, kaip ta ikona galėjo ten atsidurti ir kieno rankos ją ten užkėlė… Sutikime dėl vieno dalyko: tai ne visai kasdieniška situacija…

Gal, genama minties – kuo greičiau įsitverti treniruoklio, būčiau ir nepastebėjusi tos ikonos. Bet Dievo motina mane tiesiog sustabdė savo ramiu, bet veriančiu žvilgsniu: “Kur tu dabar leki? Sustok! Juk aš ir esu tas atsakymas, kurio vis lauki iš manęs. Tos tavo galvoje nuolat besisukančios neramios mintys – kaip teisingiau pasielgti, kas yra pagal Jo amžiną įstatymą, o kas – pagal tavo vaikiškus vienadienius norus,- yra čia, prieš nosį. Aš esu tas ženklas, kurio lauki. Skaityk jį, suprask ir daryk taip, kaip supratai!”.

Dievo motinos ikona priminė prieš keletą metų įvykusį kitą panašų patyrimą. Būdama viename ašrame Indijoje, staiga… pasigedau jame…Dievo. Tiksliau, Dievo jausmo, kuris man toks brangus. “Kur tu?, – vis klausiau Jo. – Namuose aš Tave jaučiau, o čia, kur turėtų būti Tavo namai,- negirdžiu, nematau Tavęs”,- vis mintyse kalbėjausi su Juo.

Po kelių valandų, pačiame vidurdienyje, mane “nulaužė” staiga užėjęs klampus kaip medus miegas. Tik padėjau galvą ant pagalvės ir pradėjau sapnuoti, kad esu… ašramo tualete. Girdžiu, kaip kažkas garsiai juokiasi, kartodamas mano vardą: “Rolanda, Rolanda, aš esu čia!” Paskui juokas pasigirdo iš kito kampo: “Rolanda, aš esu ir čia!” Paskui tas pats juokas su mano vardu pasikartojo dar kelis kartus.

Atsibudau. Vakare užsukau į ašramo valgyklą. Prie manęs priėjo indė moteris ir paklausė, ar galinti prisėsti greta. “Žinoma”,- nusišypsojau.

Pasidėjusi dubenį su garuojančiu daržovių troškiniu, staiga moteris iš rankinės išsitraukė paveikslėlį su Dievo atvaizdu ir tyliai, žveldama tiesiai į akis, padavė jį man. O pati, pasiėmusi dubenį su daržovių troškiniu, staiga pakilo ir nuėjo sau.

Ant paveikslėlio anglų kalba buvo užrašyta: “Aš visuomet esu su tavimi. Aš gyvenu Tavo širdyje… 

2016 gruodžio 4 d.

Patiko? Pasidalink: