Iki šiolei Kali daug kam kelia šiurpą ir yra laikoma baisiausia indų deive. Indai teigia, jog deivė Kali ir jos simbolika – tai alegorinis atpasakojimas to amžinojo mumyse vykstančio karo tarp mūsų demoniškos ir dieviškos prigimčių…


Kali yra nuožmiausia deivės Šivos žmonos Durgos, kuris apsireiškia daugeliu pavidalų ir turi įvairių savybių forma. Durga vadinama daugeliu vardų: Parvate, Gaure, Uma, Devi, Bhavane, Kali. Tačiau iš esmės tai yra toji pati Deivė.


…Legenda liudija, kad trys dievai sukūrė gražuolę Durgą, kad ši kovotų su blogiu. Dažniausiai Durga vaizduojama su dešimčia rankų, kurios ženklina dešimt naudą teikiančių veiklos rūšių. Ji raita ant nuožmaus, herojiškumą simbolizuojančio liūto, trypia juo Mahišasurą − demoną buivolo pavidalu, įkūnijantį visas įmanomas ydas.


Durga sėkmingai naikino blogį, kapojo demonams galvas, tačiau viena demono forma virsdavo kita forma, ir tai buvo begalinė kova, be pabaigos.
Tada Durga pradėjo kovoti visomis 10 savo rankų ir viena ranka kapojo tai, kas yra, kita, kas atsiranda, o trečia, kas ruošasi būti. Kai visi demonai buvo nužudyti, atsrado kitas demonas, kuris buvo dar galingesnis. Nuo kiekvieno jo kraujo lašo atsirasdavo milijoninė armija.


Ir tada Durga įsiuto, kad jos kova bergždžia. Ir iš supykusios Durgos trečios akies iššoko koncentruota pykčio energija – Kali.


Ji buvo siaubingai graži – nuoga, juoda, su kaukoliniais karoliais, rūkė hašišą ir ėdė mėsą.


Jos baugi išvaizda sukėlė demonams baimę, o ji pati pačiupo demoną Raktabidžą, iškėlė jį aukštyn ir liežiuviu sugėrė jo kraują, neleisdama nė lašui nukristi.


Visi demonai buvo įveikti ir tysojo kraujo klanuose. Tačiau nuo kraujo apsvaigusi Kali nesustodama tęsė savo kraujo šokį, kapodama ir triuškindama demonų lavonus.


Pergalę jau pradėję švęsti dievai nusigando. Ką daryti? Kas išdrįs ją sustabdyti? Tik Šiva galėjo. Išsitepęs baltais pelenais, jis nusileido į mūšio lauką ir išsitiesęs sustingo tarp lavonų.


Apsvaigusi Kali šuoliavo tarp lavonų, kai, staiga pamatė, jog viena koja užlipo ant gražaus, nuogo vyro kūno. Išsigandusi ji akimirkai sustingo ir pažvelgusi žemyn išvydo ją stebinčią trečiąją savo dieviškojo vyro Šivos akį. Suvokusi, jog užmynė ant savo vyro – o tai neregėtas dalykas indų moteriai – deivė Kali iš gėdos iškišo savo liežiuvį ir atsipeikėjo nuo apsvaigos. (“Devi-Mahatmya”).

Štai kodėl deivė Kali vaizduojama iškišus liežuvį – iš gėdos…:)

FOTO: 2018 m. Laimingų moterų kelionė. Pirmąją kelionės dieną aplankėme Kali šventyklą, kuri tviskėjo šviesomis ir buvo nukaišyta gėlėmis ką tik po Kali garbinimo šventės. Atlikome ritualą – kad būtume sveikos, mylimos ir laimingos:) Paskutinė foto, kur su daug rankų – deivė Durga iš Durgos skuptūrų gamybos dirbtuvių.

Patiko? Pasidalink: