PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes www.rolandalu.lt El.parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Todėl būtina su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui apsiperkant El.parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas EL.parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

1.4. Jeigu, bet kuri Taisyklių sąlyga Pirkėjui neaiški ar nesutinkama su Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi, Pirkėjas neturi užsakyti prekių El. parduotuvėje. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą, yra laikoma, kad yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su Taisyklėmis.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkti El. parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

2.2. Pateikdami užsakymą El. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad atitinka aukščiau nurodytas sąlygas ir turi teisę pirkti El. parduotuvėje.

2.3. Perkant El. parduotuvėje, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas, kurio neatskiriama dalimi yra: užsakymo duomenys – pasirinktų prekių krepšelis, Pirkėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, prekių pristatymo adresas ir kiti duomenys bei pirkimo pasirinkimai, kuriuos Pirkėjas pateikia užsakymo metu; Informacija apie prekę, jos esmines savybes ir kainą, pateikiama El. parduotuvėje prie išsirinktos prekės; Informacija apie prekių pristatymą, terminus ir pristatymo kainą, pateikiama užsakymo lange, pasirinkus pristatymo būdą; Užsakymo patvirtinimas, kuris atsiunčiamas Pirkėjui el. paštu;

2.4. Pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta, kai Taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjas pateikia prekių užsakymą ir jį apmoka.

2.5. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo įrodymai, t.y. patvirtintas užsakymas, jo turinys, pateikimo data ir laikas, atlikto apmokėjimo ir sąskaitos-faktūros duomenys, taip pat informacija apie užsakymo pristatymą yra saugomi elektroniniu formatu Pardavėjo duomenų bazėje.(kažkur bus saugoma)

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos ir (ar) užsakymo metu pateikiamų asmeninių duomenų teisingumą.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, TERMINAI.

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. Prekes gali rinktis iš El. parduotuvėje pateikiamo prekių katalogo, neviršijant turimų prekių atsargų.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos El. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Papildomai prie prekių kainos gali prisidėti pristatymo mokestis, kurio dydis apskaičiuojamas ir nurodomas užsakymo lange, kai pasirenkamas pristatymo būdas ir suvedus pristatymo adresą.(ar bus pristatymo budai) Prekės pristatomos visoje Lietuvoje, pirkėjo pasirenkamu būdu: paštomatas, kurjeris, per 4-7 darbo dienas. Prekės siunčiamos į užsienio šalis, pirkėjo pasirenkamu būdu: „Lietuvos paštas“, kurjeris.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Jeigu siuntos Pirkėjui įteikti nepavyksta ne dėl Pardavėjo kaltės (užsakymo metu buvo pateikti neteisingi duomenys) arba siuntos Pirkėjas neatsiima per pašto ar siuntų tarnybos nustatytą terminą, ir pašto ar kurjerių tarnyba grąžina siuntą Pardavėjui, užsakymas laikomas atšauktu. Grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius prekių pristatymo mokestį, siuntos grąžinimo mokestį ir banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus.

6.3. Jeigu po nesėkmingo bandymo pristatyti Pirkėjui siuntą ji yra prarasta, sugadinta ir Pardavėjui nėra grąžinama, sumokėti pinigai nėra grąžinama t.y. prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika nuo nesėkmingo bandymo pristatyti prekes momento tenka Pirkėjui, išskyrus, kai prekės nebuvo pristatytos dėl Pardavėjo kaltės.

6.4. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7. PREKIŲ KOKYBĖ

7.1. Kiekvienos El. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Jeigu El. parduotuvėje įsigyta prekė neatitinka Pirkėjo lūkesčių, jis turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir netikusią prekę grąžinti arba ją pakeisti. SVARBU: Teise atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti kokybišką prekę Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos prekinė išvaizda, ji nebuvo naudojama, nepažeista prekės pakuotė, jos apsauga; Teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti kokybišką prekę negalioja kitoms prekėms, kurios po pristatymo buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; Norint pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju vienu iš nurodytų būdų: privačia žinute Facebook ar el.paštu roluko@gmail.com

8.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo; grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

9.1. Pardavėjas pagal įstatymą garantuoja El. parduotuvėje parduodamų prekių kokybę.

9.2. Garantija negalioja, jeigu prekė sugadinama paties Pirkėjo (netinkamai naudojant, netinkamai prižiūrint, pažeidus laikymo ar naudojimo sąlygas ir pan.), taip pat, kai prekė natūraliai nusidėvi.

9.3. Skirtingų gaminių kvapas ir (ar) tekstūra gali šiek tiek skirtis, nes naudojamos žaliavos yra natūralios. Tokie kvapo ar tekstūros skirtumai nėra laikomi prekės kokybės trūkumu.

9.4. Išaiškėjus prekės kokybės trūkumui, už kurį atsako Pardavėjas, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti: nemokamai pataisyti prekę, reikalauti nemokamai pakeisti prekę į tinkamos kokybės prekę; reikalauti atitinkamai sumažinti prekės kainą; vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, išskyrus, kai prekės trūkumas yra mažareikšmis.

9.5. Pirkėjas kreipimąsi dėl prekės kokybės turi pateikti Pardavėjui el. paštu roluko@gmail.com arba privačia žinute Facebook XXXX paskyroje. Esant galimybei, pridėti prekės nuotraukas, iš kurių matytųsi prekės brokas.

9.6. Pardavėjas pasilieka teisę paprašyti pateikti prekę, kad galėtų išsamiai įvertinti trūkumo pobūdį ir jo atsiradimo priežastis.

10. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAI

10.1. Jeigu Pirkėjas mano, kad jo teisės yra pažeistos, Jis turi ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo pretenzijas ir reikalavimus. Reikalavimus ir pretenzijas priimame el. paštu roluko@gmail.com

10.2. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pardavėjo atsakymas netenkina arba Pardavėjas atsakymo nepateikia, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka nagrinėjančią instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt arba užpildant elektroninę prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ ) arba į teismą.

11. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

11.1. Bet kokios aplinkybės, kurių nei Pirkėjas, nei Pardavėjas negali numatyti, kontroliuoti ir/ar užkirsti kelio tokių aplinkybių ar susijusių pasekmių atsiradimui, yra pagrindu sustabdyti įsipareigojimų vykdymą ir atleisti šalį nuo atsakomybės.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis be kita ko laikomos aplinkybės, kai Pardavėjas yra priverstas sustabdyti gamybą ir/ar negali užtikrinti pakankamų prekių atsargų, ir/ar negali pristatyti užsakymų dėl pandemijos ir panašių aplinkybių, avarijų, gamtos stichijų, valstybės ar vietos valdymo valdžios sprendimų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.

11.3. Sutarties šalis, kuri remiasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, privalo nedelsdama pranešti kitai šaliai apie jų atsiradimą. Šiuo atveju sutarties vykdymas atidedamas iki nenugalimos jėgos aplinkybės pasibaigs ir bus pašalintos sutarties vykdymui kliudančios jų pasekmės, o tuo atveju, jeigu sutarties vykdymo atnaujinimas negalimas ilgiau kaip 3 mėnesius, sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš šalių pareiškimu.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šioms Taisyklėms ir Pirkėjo bei Pardavėjo santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka kompetentingoje Lietuvos Respublikos institucijoje ar teisme.

13. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

13.1. Pardavėjas yra visų teisių į svetainės rolandalu.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai, tekstai, nuotraukos ir kiti elementai, pateikiami svetainėje yra Pardavėjo nuosavybė.

13.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas rolandalu.lt svetainės dizaino, tekstų, nuotraukų ir kitų turinio elementų kopijavimas ir / ar kitoks naudojimas be raštiško Pardavėjo sutikimo yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.