Nors mums kartais atrodo, kad esame galva aukščiau už savo Motiną, iš kurios visi atėjome ir į kurią sugrįšime. Ir galime kažką modernesnio “sugalvoti”, pergudrauti gamtos dėsnius

.🌻Gamtoje viskas turi teisę būti ir visi sluoksniai – tiek švarūs, tiek murzini, tiek nauji, tiek seni – yra reikalingi. Nes vienas sluoksnis sukuria erdvę atsirasti kitam. Sena tampa dirva naujiems dalykams, puvėsiai priima naujas sėklas ir vėl užauga medis. Sukasi gyvybės ratas…Be puvėsių dirvoje nebūtų gyvybės…

🌻Jeigu priimtume save kaip gamtos ir Vienio dalį, suprastume, kad tik vienas dalykas judina gyvybės ratą į priekį. Tai KŪRYBA. Kai nekovojome su tuo, kas mumyse nepatinka, kai nesistengiame pakeisti nieko nei savy, nei kituose, o ramiai sėjame savyje ir aplink save naujos realybės sėklas.Kai sėjame naujus dalykus ir nebesidairome atgal – kas gi ten ne taip?..

🌻Kai į mūsų gyvenimą ateina kažkas nauja, gaivaus ir mes tai su meile priimame, – sena savaime nyksta. Arba tarnauja kaip gruntas ant paveikslo – naujų formų atsiradimui.

🌻Jeigu žengsime laipteliu aukščiau – į save didingesnįį, platesnį, gilesnį – ir leisime suskambėti savyje aukštesnei šio savo gyvenimo simfonijos natai, nei skambėjo iki šiolei, – savaime pereisime į kitą etapą…

🌻Pereisme į kitą realybę, pakelsime savo vibraciją. Be jokių valymųsi, emocinių paleidimų ir kitų proto žaidimų…

🌻Nes tik kūryba užpildo tuščias erdves ir priverčai žydėti gyvenimą naujomis spalvomis…

=========================================

✅O dabar pagalvokite, kokių naujų dalykų (savybių, įgūdžių, pomėgių) norėtumėte.?

✅ Susirašykite tai. Ir pradėkite skanauti šiuos dalykus, integruoti į savo gyvenimą.✅Pamėginkite elgtis kitaip, negu iki šiolei ir nustebsite, kiek gaivos atsiranda jūsų gyvenime!.✅

Pabandykite mąstyti visiškai kitaip ir išvysite, kad jūsų realybėje atsiranda naujos spalvos, nauji žmonės, naujos galimybės:)

✅Net jeigu baisu nežinomų, nepatirtų dalykų, net jeigu nekomfortiška -BIJOKITE, BET DARYKITE kažką kitaip, nei iki šiolei!

✅Ir tada jūsų gyvenimas taps kitoks 🙂 Pažadu!!! 😁

Patiko? Pasidalink: