Menas – dažnai būna ego produktas, o kūryba yra paremta besąlyginio dalijimosi, be ego priemaišų, principu. Tai kūrybinės energijos vertimas materija/produktu/paslauga/daiktu ir atidavimas kitiems žmonėms, kad jie tai taip pat naudotų nenutrūkstamai kūrybai palaikyti, o ji Kosmose vyksta non stop…

Kūryba yra viskas, ne tik piešimas, šokimas, rašymas, dainavimas – tai tik keli iš šimtų įrankių, kurių dėka reiškiasi kūryba.

Tačiau labai dažnai šiuos gebėjimus žmonės siekia paversti “profesionaliais” ir priskirti juos tik tiems, kurie esą kažkokie išskirtiniai, taip kurdami vieni tarp kitų atskyrimo jausmą.

Tiesa yra tame, kad dainuoti, šokti, lipdyti ir kitaip save reikšti gali bet kuris žmogus, jeigu jis savęs nenuslopina svetimomis programomis ir baimėmis.

~ Tai jau yra žmogaus prigimtyje nuo pat gimimo.

~ Jeigu jis neįvelka šių gebėjimų į tramdomuosius profesionalumo ir perfekcionizmo marškinius.

~ Jeigu jis tik leidžia atsiduoti sau per jį tekančiai kūrybos versmei.

~ Jeigu nepasiduoda programų, kurios, sulindusios į smegenų vingius ir DNR kodus, jam neleidžia išsiskleisti.

~ Jeigu iš kūrybos nesukuria kulto – meno. Ir tokiu būdu neišstumia kitų žmonių, taip pat turinčių dieviškų kūrybinių gebėjimų“už borto”…

…Kūryba yra dieviška savybė, kuri duota kiekvienam žmogui. Mes galime kurti paveikslą, naują patiekalą, naują veiklą, galime kurti gražų savo gyvenimą.

Nėra jokio skirtumo, svarbu realizuoti šį dievišką, kiekvienam duotą gebėjimą. Ir svarbu kuriant išlaikti lengvumą, svarbu žaisti, ir nesureikšminti, nepriskirti sau kūrybos vaisių. Nes ne asmenybė (avataras, indas), o per ją tekanti dieviškos kūrybos energija tai daro.

Ir dar būtina žmonėms atiduoti savo kūrybos vaisius. Dalintis – tai dalyvauti Kosminės kūrybos procese.

Nesvarbu, kas tie gebėjimai – tavo talentas suburti žmones, talentas perduoti informaciją, asmeninės patirtys, suvokimai, virstantys tekstais ar piešimu, o gal šokiu, individualizuota fizinių pratimų sistema, padedanti atsatyti savo kūną ir t. t..

Kūryba – tai drąsus kažko darymas kitaip, savaip, unikaliai, neatkartojamai.

Ir būk tikras. Visa, ką darai nuoširdžiai ir iš tyros širdies, yra reikalinga žmonėms.

Be jokios “išskirtinės reklamos”, “stiprių marketingo kampanijų” jie tai pajus, atras, priims.

Ir panaudoję savo kūrybiniame procese, per žmones, su kuriais dalinsis savo kūrybos vaisiais, grąžins kūrybinę erergiją jos Autoriui, Šaltiniui, Kūrėjui…

Tai, kas atiteka iš Kūrėjo per mus, ką mes priimame ir tyra širdimi atiduodame kitiems, yra pats kiečiausias marketingas…🙂

TEKSTAS Jį parašiau ruošdamasi antram „Žydinti alchemija | Gausoje” susitikimui, kuris – šįvakar:)

NAUJAS VEBINARAS rugsėjo 1 d. 19.00 „Drąsos auksas. Žvaigždės krenta aukštyn!” https://bit.ly/3sqcnfx

FOTO. Fred Wessel kūrinys

Patiko? Pasidalink: