🟠 Energija yra viskas.

Šį matomą ir nematomą pasaulį valdo tik energija ir informacija.

Sveikata, charizma, sėkmė, darnūs santykiai, veikla, finansai – tai ir dar daugiau, pastatyta ant energijos, kuri ne šiaip sau vadinama pagrindine šių dienų valiuta.

 • Žmonės perka ne daiktus, ne žinias, o energiją.
 • Žmones traukia prie tų žmonių, kurie turi energijos.
 • Žmonės moka už paslaugas energija, o pinigai – tik simbolis, kuris pamažu nyks.
 • Žmones gydo ne vaistai, o per žmogų non stop tekanti gyvybinė energija.

🟠 Tačiau energija yra svarbus ne tik fizinio, 5 pojūčiais ir trimate sąmone paremto pasaulio elementas.

Visas subtilus pasaulis, pokyčiai kosmose, bendravimas su subtiliomis būtybėmis, angelais, dvasiniais vedliais, ryšys su mūsų Aukštesniuoju Aš – viskas remiasi energija, jautrumu energijai.

O taip pat – per ją tekančiai informacijai ir gebėjimu tą informaciją į ž e m i n t i. Tai yra, priimti, suvokti ir s ą m o n i n g a i ištransliuoti.

Todėl, mano suvokimu, kiekvienam sąmoningumo keliu einančiam žmogui vis svarbesnis tampa ne tik gebėjimas suprasti savo s u b t i l i ą j ą a n a t o m i j ą, jausti energijos tėkmę savo kūnuose, bet ir ją prasmingai naudoti savo gyvenime.

🟠 Naudoti ten, kur šiame gyvenimo periode tas ekstrasensoriškumas konkrečiai tam žmogui reikalingas:

✅vieniems – pagerinti savo fizinę ir dvasinę sveikatą.

✅kitiems – kad energiją galėtų naudoti savo artimųjų savijautai palengvinti.

✅ kuriant naujos sąmonės vertybėmis grįstas veiklas, santykius, realizuoti idėjas.

✅dar kitiems – giliau pažinti savo dvasinę prigimtį ir plėsti sąmonę.

✅o kažkam – kad išmoktų skaityti erdvėje esančią informaciją, vibracijas ir užmegztų kontaktą ne žemiškos kilmės sąmonėmis.

✅ar, pasitelkus energiją, gebėtų valyti ir pakrauti namus, maistą, ugtytų intuciją ir t. t.

✅o gal – kad mokėtų neišsekti, o išsekus – greitai atstatyti savo energetinius resursus.

🟠 Kur pritaikyti žinias apie energiją – galimybių begalybė, nes, kaip minėjau, be energijos niekas nevyksta.

Todėl labai svarbu suvokti energijos veikimo mechanizmą, dėsnius ir turėti praktinius įrankius, kurių pagalba būtų galima ne tik lavinti ekstrasensorines savybes, bet ir harmoningai jas taikyti gyvenime, nepažeidžiant kosminių dėsnių…

Kadangi energijų temoje esu daug metų (maždaug – nuo 2005-ųjų), noriu pasidalinti su Jumis savo apibendrinta patirtimi, įgūdžiais, žiniomis ir praktikomis.

 ĮSIGYTI: https://bit.ly/47ZdYID

Tai – intensyvus ir gilus 6 savaičių p r a k t i n i s kursas, sukurtas grupinės mentorystės principu, naudojant mastermind komunikaciją ir energetines praktikas.

🟠 SVARBU, KAD ŽINOTUMĖTE! Tai, ką duosiu šiame kurse – nėra paremta jokia konkrečia mokykla, mokytoju ir sistema.

MANO TIKSLAS – drąsiai transliuoti asmeninę patirtį ir parodyti žmonėms, kad jie taip pat tai gali daryti laisvai, be jokio prisirišimo prie kokios nors sistemos ar metodo.

Todėl sukūriau 6 savaičių gilų ir gana intensyvų kursą “PATS SAU GURU: IŠLAISVINK SAVO ENERGIJĄ! MEISTRIŠKUMO ĮGŪDŽIAI NAUJIEMS LAIKAMS”.

Jame tęsiu pernai metais įvykusio kurso “Pats sau guru: tapk laisvas nuo aplinkybių! Baziniai įgūdžiai Naujiems laikams” tematiką – žingsnis po žingsnio, eiti vidinio augimo ir sąmoningo gyvenimo kryptimi link meistriškumo žemiškame gyvenime…:)

🟠 ŠIS KURSAS SKIRTAS TIEMS, KAS:

 • eina sąmoningumo ir savęs pažinimo linkme;
 • nori gilinti suvokimą ir žinias apie energiją, subtiliąją žmogaus anatomiją;
 • siekia pažinti energijos veikimo mechanizmą ir dėsnius;
 • nori lavinti sensorines savybes, intuiciją ir gebėti taikyti tai savo gyvenime;
 • siekia įgyti praktinių įgūdžių šioje srityje.

🟠 ŠIS KURSAS NESKIRTAS:

skeptikams, tikintiems t i k  m o k s l u, tik 5 pojūčiais, trimate sąmone, o taip pat – norintiems informaciją naudoti siauriems ego tikslams…

🟠 APIE KĄ ŠIS KURSAS?
Apie tai, kaip pažinti ir naudoti ne tik fizinę energiją, bet ir kosminius/dvasinius energetinius resurusus.
Kurse labiausiai koncentruosimės aukštesniuosius bioenergetikos ir pradinius kosmoenergetikos lygmenis.
Ir mokysimės tapti SAVO ENERGIJOS ŠEIMININKAIS.

✅ ĮSIGYTI: https://bit.ly/47ZdYID

SVARBIAUSIA ŠIO KURSO ŽINUTĖ!

Kiekvienas žmogus yra Kūrėjo dalis. Jeigu gali jis – ir Tu gali!

🟠 KURSO METU MOKYSIMĖS:

 • Energijos kaupimo pratimų.
 • Jausti energiją, lavinsime subtiliuosius savo pojūčius.
 • Skaityti žmogaus, maisto, erdvės informaciją.
 • Treniruosime valyti ir pakrauti namų erdvę, maistą, vandenį, situaciją.
 • Lavinsime gebėjimus matyti kito žmogaus aurą. 
 • Mokysimės energijos pagalba diagnozuoti ir gydyti savo fizinį bei energetinius kūnus.
 • Mokysimės kurti, realizuoti idėjas, naudojant dėmesio koncentraciją ir energijos resursus.
 • Skaityti, keisti, perduoti būseną, mintį.
 • Lavinsime intuiciją, ekstrasensorines savybes.
 • Mokysimės koncentruoti energiją ir sutelkti ją viename taške.
 • Treniruosime gebėjimą “parsisiųst” informaciją iš subtiliosios erdvės
 • Užmegzime ryšį su savo Auštesniuoju aš ir dvasiniais vedliais. Ir kt.

🟠 KURSO TEMOS

 1. Kodėl šiandien verta išmanyti energijos veikimo principus ir naudoti;
 2. Kodėl kiekvienas žmogus tai gali?
 3. Visatos/ų sandara.
 4. Subtilioji žmogaus anatomija.
 5. Energijos veikimo mechanizmas ir dėsniai.
 6. Energetinių centrų reikšmė ir ryšys su aukštesniąja sąmone.
 7. Energijos aktyvavimas per fizinį judesį;
 8. Energijos aktyvavimas per dėmesį, mintis, vaizdinius;
 9. Kaip tapti generatoriumi, o ne “batareika”.
 10. Kas iš mūsų energiją “atima” ir kaip mokėti jos neatiduoti.
 11. Vibracijos ir jų reikšmė.
 12. Informacija – kuri yra visur. Akaši kronikos.
 13. Torsioniniai laukai – kas tai?
 14. Kas yra bioenergetika, kosmonergetika
 15. Įvairių energetinių sistemų apžvalga: Reiki, Teta, Taro ir kt.
 16. Mintis, dėmesys, vaizduotė dirbant su energija.
 17. Savęs perprogramavimas ir greitas vibracijos keitimas.
 18. Kaip akimirksniu pakeisti energiją ir informaciją.
 19. Kaip “parsisiųst” energiją iš ateities?
 20. Kaip energijos pagalba treniruoti aiškeregystę, aiškiagirdystę, matyti aurą ir kt. energijos “formas”
 21. Kaip gydyti save, šalinti blokus iš energetinių kūnų.
 22. Kaip skaityti erdvės, žmonių informaciją, ją siųsti ir gauti.
 23. Atvira ir uždara energetinė sistema.
 24. Kodėl svarbu mokėti ne tik energiją kaupti, bet ir ja dalintis?
 25. Rankos – svarbiausias  įrankis jausti artimiausius subtilius kūnus.
 26. Kokią Įtaką energijai turi mintys, emocijos/jausmai, programos?
 27. Nervinių tinklų pralaidumas dirbant su energija.
 28. Fizinio kūno – raumenų, fastijų, limfotakos reikšmė dirbant su energija.
 29. Apsauga ir saugumas, dirbant su energija.

‼️ DĖMESIO! Kurso temos gali šiek tiek keistis.

🟠 KURSO TIKSLAS:

 • Praplėsti suvokimą apie energiją.
 • Išmokti jausti energiją, su ja dirbti, pritaikyti žinias apie ją kasdienybėje.
 • Suvokti energijos veikimo principus žemiškame ir subtiliame pasaulyje.
 • Įgyti įgūdžių, kaip save pripildyti energija ir jos nestokoti.

🟠 KAIP VISKAS VYKS?

Savaitė prieš pradedant kursui,  visi susijungsime į uždarą FB grupę. 

Į ją pradėsiu kelti pirmuosius video, daryti live transliacijas, įrašus. Tolimesnis bendravimas vyks grupėje ir zoom transliacijoje. 

Tačiau galimas ir gyvas grupės susitikimas, jo galimybes taip pat aptarsime.

🟠 TEORIJA – VIDEO FORMATE. Noriu, kad turėtumėme daugiau laiko praktikai ir būtų lengviau įsisavinti informaciją, kurios kurse bus gausu. 

Todėl svarbiausią teorinę informaciją pateiksiu video formatu. 
Video įrašinėsiu kurso metu, kad viskas būtų toje energijoje:) Ir kelsiu į uždarą fb grupę, 15-30  min. trukmės

Tokių video bus apie 20 – priklausys nuo situacijos ir poreikio:)

 ĮSIGYTI https://bit.ly/47ZdYID

🟠 “GYVI” GRUPINIAI ZOOM SUSITIKIMAI. Kartą per savaitę (pradėsime ketvirtadienį, o paskui tarsimės)  vyks gyvi susitikimai zoom erdvėje. 

Pradžioje susitikimo bus maždaug pusvalandžio įvadas, kurio metu suderinsime grupės energetiką, kursime grupės būseną ir pateiksiu aktualios to susitikimo temai informacijos.

Po to vyks praktika pagal temas.

Po praktikos dalinsimės savo pojūčiais, patirtimis, klausime ir atsakysime:) Bus jauku atsiverti…:)

DĖMESIO! Visi Gyvi susitikimai yra įrašų pavidalu.

🟠 NAMŲ DARBAI.Be jų – niekaip:) Namų darbai bus skirti praktikuoti ir lavinti ekstrasensorinius įgūdžius. Tai bus įvairiausi energetiniai pratimai:)

Gali būti, kad bus ir viena kita rašymo užduotis. Ir – pabrėžiu – labai svarbi bus asmeninė refleksija, kuria kviesiu dalintis mūsų uždaroje grupėje kiekvieną savaitę.

🟠 GRUPINĖS MEDITACIJOS. Retkarčiais (periodiškumą sustatysim eigoje, pagal poreikį ir situaciją) vyks grupinės meditacijos, skirtos harmonizavimui, atsipalaidavimui ir energetinių resursų didinimui. (ĮRAŠAI)

🟠 ĮRANKIAI. Energetinės praktikos, meditacijos, rašymo čenelingas, mastemind.

🟠 FIZINIAI PRATIMAI. Kūnas – tai portalas, per kurį prateka (arba ne) energija. 

Todėl, dirbant su energija, labai svarbi fizinio kūno (raumenų, fastijų) ir limfotakos būklė.

Šiame kurse jūs gausite specialius pratimus jūsų fizinio kūno energetiniam pralaidumui didinti.

Pratimų komplesą specialiai šiam kursui sukurs kinezeterapeutė, jogos, pilateso trenerė Jolita Smilgienė. Pratimai bus bus pateikti video formatu, mūsų uždaroje grupėje.

Tai bus sąmonę plečiantis, labai energizuojantis kursas – kaip tik vietoje pavasariinių vitaminų ir artėjant užtemimų koridoriui.

‼️DĖMESIO! Šiame kurse žmonių negydau! 🙂 

Tačiau gijimo procesai, energijos pagausėjimas, gera nuotaika, sinchronizacija jūsų gyvenime kurso metu gali vykti:) Nes visi kartu sukursime galingą energijos lauką, kurį palaikysiu ir aš, ir mūsų dvasiniai vedliai:)

***

KAINA. 

222 eur.
‼️Kuros medžiagą gausite sumokėjus mokestį

Jeigu turie klausimų ar pasiūlymų dėl mokėjimo sąlygų, susisiekime roluko@gmail.com

 INFORMACIJA. roluko@gmail.com

 ĮSIGYTI https://bit.ly/47ZdYID

MINI KURSO „AŠ – SAVO REALYBĖS KŪRĖJAS” ĮRAŠAI:

~ Pirma pamoka: https://bit.ly/4bjwhe7

~ Antra pamoka: https://bit.ly/3Ugdt9M

~ Trečia pamoka: https://bit.ly/3Os28j3

~ Ketvirta pamoka: https://bit.ly/3SCn21o

~ Penkta pamoka: https://bit.ly/3UhYKLu

Patiko? Pasidalink: